راهنمای شرایط و امکانات متقاضیان جهت کسب امتیاز نمایندگی مجاز
  1. شرایط درخواست نمایندگی
مطالب زیر به منظــور آگاهی متقاضیان محتــرم اخذ امتیاز نمایندگی مجاز شرکت تهیه شده است، لذا قبل از هرگونه اقدام نسبت به درخواست نمایندگی مجاز، مشروح شرایط و امکانات مورد نیاز را به دقت مطالعــه فرمایید.
  1. شرایط و امکانات مورد نیاز برای درخواست نمایندگی:
  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ( عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و ….)
  •  داشتن تجربه كافي و مفيد
  • شراكت متوازن و مناسب
  •  داشتن مجوزهاي مرتبط مربوط به ملك
  •  دارا بودن توان مالي مناسب
  • همچنین حداقل سن متقاضی اخذ نمایندگی مجاز ۲۵ سال می باشد.
  •  داشتن محل مناسب شخصي يا استيجاري حداقل ۱۲۰۰ متر مربع فضا
  • داشتن شرايط متعارف اجتماعي و فرهنگی
تشکیل پرونده به معنای اعطــای امتیــاز نبوده و شرکت در رد یا قبول تقاضا مختار است
فهرست