منشور اخلاقی شرکت بازرگانی نادر وود

 

از دید صاحب نظران نظام اداری یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی ، فلسفه و رسالت اجتماعی نیز داشته باشد.
فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندی ، پختگی و ژرفنگری کارکنان می شود به گونه ای که اندیشه کارکنان آنان را در چهارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتواند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند.
همه افراد از جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن را ارزشمند ببیند و این ارزشمندی بر پایه ای محکم استوار است و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه بر اساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق ها. شرکت تهران کبریا در عین حال که استراتژی های کاری را به طور پیوسته با دنیای در حال تغییر وفق می دهند، ارزش های نهادی و هدف خود را حفظ می کنند.محورهای منشور اخلاقی بر پایه :

تلاش در جهت اعتلای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران عزیزمان

نظم و انضباط

آراستگی در چهارچوب عرف جامعه

وقت شناسی

برخورد مناسب و رعایت ادب و احترام و نزاکت

انجام امور بر اساس عدل و انصاف

ارائه خدمات به ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

خدمت کنندگان و خدمت گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقرارت در پویایی و رشد چشمگیر سازمان نقش دارند.

منشور اخلاقی:

تمامی تلاش ما را در جهت رضایت خداومد متعال و سپس منافع اداری و فردی می باشد.
تابع قوانين و مقررات کشور جمهوري اسلامي ايران هستيم.
به ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي جامعه احترام می گذاريم.
دانش و مهارت خويش را در راستاي رفاه و توسعه جامعه به کار مي گيريم.
در جهت کار آفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در جامعه، تلاش مي کنيم.
خویشتن داری و حفظ کرامت انسانی در برخورد با همکاران ، مافوق و زیردستان سرلوحه کار ماست.
در هر حال هر اقدام ما در جهت توسعه و اعتلای کشور عزیزمان ایران است.
رعايت ادب و نزاکت، رفتار عادلانه و منصفانه در برابر ذينفعان را همواره جزو وظايف خويش قرار مي دهيم.
از سختی کار و شکست در آن نترسیده و هر شکستی  را مقدمه یک پیروزی می دانیم.
کارمندان شرکت نادر وود افرادی متعالی متواضع ، باوقار، بی ادعا ،سخت کوش، باتجربه ،دارای جسارت حرفه ای و مرد عمل هستند تا حرف
به کلیه قوانین و مقرارت سازمانی  پاینده بوده و آنها را مقدم بر سلیقه و نظر خود می دانیم.
همواره به نظرات مشتري براي بهبود کيفيت ارائه خدمات، ارج نهاده و خود را متعهد به پاسخگويي مي دانيم.
فعاليت مان را بر مبناي مشتري محوري استوار ساخته و بعنوان شريک تجاري خود، سعي در جلب اعتماد و رضايت وي داريم.
تعلق سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت ارباب رجوع گام برداریم.
انجام صحیح و سریع امور محوله را جزو وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبهاتر بودن وقت از طلا ، در کوتاهترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به ضوابط اجابت می نماییم.
از هرگونه بحث و گفتگوی غیر حضوری و پافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با ارباب رجوع خودداری و در صورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را جهت راهنمایی به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.
از نارضایتی ارباب رجوع در صورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر و با فروتنی از او عذر خواهی و در نهایت افتخار از او تشکر می نماییم.
مشتري خود را آگاه و انتخابگر دانسته و در جهت انتخاب درست به او ياري مي رسانيم.
مشتري خود را از هر گونه تضاد منافع احتمالي که ممکن است در انجام خدمات براي وي پيش آيد، مطلع مي سازيم.
ما موظف به حفظ اسرار و اطلاعات شخصی سازمان و ارباب رجوع خود هستیم.
کارکنان خود را جزء اصلي ترين سرمايه هاي خويش تلقي نموده و همواره در راستاي ارتقاء علمي، تخصصي و اجتماعي ايشان بر اساس توانايي ها و استعدادها در راستاي اهداف سازماني کوشا هستيم.
کارمندان شرکت هرچه در توان دارند انجام می دهند تا شرکتی عالی بسازند نه به خاطر پاداش بلکه به این دلیل که به چیز دیگری قانع نمی شوند.
سعي در ايجاد، حفظ و گسترش سازماني داريم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمايند.
در ايجاد محيطي دوستانه و عادلانه جهت همکاري و ايجاد انگیزه فعاليت بيشتر براي کارکنان حداکثر توان خود را به کار مي گيريم .
در سازمان خود حفظ کرامات انساني کارکنان را بستر ديگر رفتارهاي سازماني قرار مي دهيم.
حقوق مادي و معنوي کارکنان خود را محترم شمرده و در مقابل آن احساس مسئوليت مي نماييم.
کارکنان خود را در منافع سازمان خويش سهيم مي دانيم.
در جهت پرورش منابع انساني کاردان و متعهد در صنعت خويش تلاش مي کنيم.
همواره حقوق مادي و معنوي همکاران را رعايت و اسرار و اطلاعات محرمانه ايشان را حفظ مي کنيم.
در کليه ارتباطات حرف هاي خود نگرش برنده برنده را مد نظر قرار مي دهيم.
اهداف سازمان را اهداف خود دانسته و در رسیدن به آن از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.
می دانیم دستاوردهای بزرگ و پایدار مستلزم ایجاد فرهنگی مبتنی بر نظم گرایی است.
در حفظ نظم محیط ، محل کار و لوازم اداری خود خواهیم کوشید ، چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت ، ایمان و اعتقاد فرد به خدمت صادقانه است.
با رعايت کامل امانت داري، در جهت حفظ و گسترش منافع سهامداران شرکت، تلاش مي کنيم.
فهرست